PERSMEDEDELING : AAT

 

KARLOS CALLENS WIL HET GEBRUIK VAN DIEREN IN DE WELZIJNSSECTOR STIMULEREN

 

In het Vlaams Parlement stelde Karlos Callens (VLD) een vraag aan de bevoegde minister met betrekking tot het gebruik van dieren bij therapie. Hij verwees naar de VZW Animal Assisted Therapie (AAT), een nieuwe werkvorm die nog geen ingang heeft gevonden in België. Nochtans wordt de therapie al 50 jaar gebruikt in Amerika en meer dan 30 jaar in Engeland, Duitsland, Japan, Israël, enz, meer bepaald in de bijzondere jeugdbijstand. Maar de doelgroep is ruimer dan alleen de jeugd. Werken met dieren levert tevens goede resultaten op voor zowel gehandicapten, slachtoffers van misbruik, bejaarden, psychiatrische patiënten.

 

De aanwezigheid en het werken met dieren reduceert de stress, de weerstand en de angst die meestal aanwezig is in de eerste fase van een behandeling. Door de cliënt te betrekken bij de verzorging van dieren worden zorgende vaardigheden, empathie maar ook verantwoordelijkheid ontwikkeld. Ze stimuleren ook de bereidheid tot deelname aan het proces van de therapie.

Daarom dat Karlos Callens de minister van Welzijn, Adelheid Byttebier vroeg om na te gaan of wij de AAT niet als werkvorm kunnen introduceren in het welzijnswerk. Hij verwees naar het onderzoek van minister Dua betreffende de haalbaarheid van zorgboerderijen, waarin de meerwaarde voor de verschillende actoren (reguliere landbouwbedrijf, zorginstelling en zorgvrager) uitvoerig wordt beschreven.

 

De heer Karlos Callens voegde er nog in zijn pleidooi aan toe dat het wel noodzakelijk is dat deze zorgboerderijen worden uitgebaat door zorgverstrekkers met een zekere bagage, waarmee hij bedoelde dat deze mensen geschoold moeten zijn of zeker een aantal jaren ervaring moeten hebben.

 

De minister is de idee zeer genegen en zal  met haar collega bevoegd voor landbouw verder onderzoek laten verrichten naar de haalbaarheid van zorgboerderijen. Ze vindt het voorlopig niet nodig de wetgeving aan te passen omdat deze perfect toelaat dat werkvormen met dieren worden gebruikt in de welzijnssector.

 

De VZW Animal Asssited Therapy diende een aanvraag tot subsidiëring bij de Bijzondere Jeugdbijstand in, maar de minister voorziet voor 2004 geen bijkomende middelen meer voor dit nieuw project. Wel kan wanneer meer middelen beschikbaar zijn deze initiatiefnemers een nieuwe aanvraag doen.

 

Het feit dat de minister niet kan ingaan op deze vraag, doet geen afbreuk aan het waardevolle van dit projectvoorstel en ze uitte haar respect voor het engagement en enthousiasme dat de initiatiefneemsters aan de dag leggen.

 

 

Karlos Callens                                                                     Brussel, 10 december 2003

VLD-Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

 

Voor meer info: Karlos Callens, tel. 0475/83.03.19