PERSMEDEDELING: ZUIDERRING TIELT

 

KARLOS CALLENS VRAAGT KLAARHEID IN HET DOSSIER MET BETREKKING TOT DE GEPLANDE ZUIDERRING TE TIELT.

 

In het Vlaams Parlement stelde Karlos Callens (VLD) een vraag aan de bevoegde minister met betrekking tot de geplande zuiderring.

 

Wat de verkeersinfrastructuur betreft, heeft de stadskern reeds een goede noorderlijke ontsluiting. Het ontbreken van een zuidelijke ontsluiting brengt veel doorgaand vrachtverkeer onnodig in de stadskern. Als gevolg hiervan zijn er niet alleen de dagelijkse verkeersopstoppingen, alsook de geluidsoverlast. De veiligheid van de zwakke weggebruiker, voornamelijk in de schoolomgeving, komt hierdoor in het gedrang.

 

In de regio Tielt wordt ter verlichting van de verkeersoverlast veel verwacht van de aanleg van de zogenaamde zuiderring. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de stad voorziet om die reden deze missing link, namelijk een aansluiting vanuit het zuiden van de stad op de bestaande Ringbaan.

 

Het overleg met de bevoegde administratie van het Vlaams Gewest loopt terzake al enige tijd. Niettemin blijft een definitieve beslissing en een afgelijnd tijdspad uit.

 

Daarom vroeg Karlos Callens naar het standpunt van de administratie ten aanzien van de zuidelijke aansluiting op de bestaande Ringlaan te Tielt.

 

 

 

Karlos Callens                                                                                 Brussel, 20 januari 2004.

VLD-Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

 

Voor meer info: Karlos Callens, tel. 0475/83.03.19