PERSMEDEDELING: FINANCIERING VAN DE BSE

 

DE REGELING VOOR DE FINANCIERING VAN DE BSE-TESTEN EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR DE VLAAMSE LANDBOUWSECTOR

 

De financiering van de BSE-testen door de vleessector blijft voor beroering zorgen in de Vlaamse landbouwsector en daarom stelde Karlos Callens (VLD) in het Vlaams Parlement een actuele vraag aan Ludo Sannen, Vlaams Minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking.

 

De veehouders staan negatief tegenover de overeenkomst die is aangegaan op het federale niveau over de prefinanciering van de BSE-testen. Die kosten zijn ondertussen opgelopen tot 60 miljoen euro. Eind december werd beslist om de lasten van die prefinanciering door te schuiven naar de sector.

Tegen de logica in draaien de varkens- en pluimveesectoren ook op voor de kosten. Aangezien deze sectoren vooral in Vlaanderen gesitueerd zijn, draagt de Vlaams landbouwsector aanzienlijk meer bij dan Wallonië.

 

Dit zou gebeuren via een heffing op al het vlees dat het slachthuis verlaat. De slachthuizen gaan de prijs van de test doorrekenen aan diegene die het dier ter slachting aanbiedt. Daarom zijn de landbouwers bang dat deze meerkosten op hen zullen afgewenteld worden.

 

Karlos Callens verwees ook naar het probleem van de kostprijs van zo’n test. Die zou  tot driemaal duurder is dan in de omliggende landen. De sector wil deze hoge kostprijs niet betalen. De BSE-testen werden immers opgelegd in het belang van de algemene volksgezondheid.

 

Als een slachthuis 60 euro moet betalen voor een BSE-test, terwijl die test in het buitenland maar 20 tot 30 euro kost, zullen levende dieren naar het buitenland worden uitgevoerd en daar worden geslacht. Dit zou het einde betkeen voor onze slachthuizen.

 

Karlos Callens dringt er ook op aan de markt van de BSE-testen te liberaliseren, zodat de mechanismen van de vrije markt kunnen spelen. En een wijziging van het inningssysteem zou de administratieve rompslomp van de slachthuizen aanzienlijk verminderen.

 

Karlos Callens drong daarom met al deze opgesomde problemen aan bij Minister Sannen om initiatief te nemen ten aanzien van het Overlegcomité.

 

De Minister Sannen betreurt de beslissing die genomen is in de Federale regering en verzet zich met klem tegen de uitvoering ervan, wat hij op het overlegcomité als dringend punt op de agenda zal plaatsen. Er moet zeker een wijziging gebeuren daar de last aan Vlaams zijde zwaarder zal zijn dan die aan Waalse zijde.

 

Voor de toekomstige financiering denkt de minister aan een algemene gezondheidsbijdrage, een systeem dat de solidariteit legt bij de consument die vlees koopt. Zeker wordt er nagegaan hoe de kostprijs van de BSE-testen kan dalen.

 

 

Karlos Callens                                                                                 Brussel, 25 februari 2004.

VLD-Vlaams Volksvertegenwoordiger

 

Voor meer info: Karlos Callens, tel. 0475/83.03.19